SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

24 December 2016

Paska Na! (Philippines)

Paska Na!

Ako’y nagtataka sa paskong kay lamig.
Doon pa nadama init ng pag-ibig.
Sa Sanggol at Ina, puso’y huwag isara.
At sa bawa’t isa puso mo’y buksan na.

Refrain:
Pasko na! Pasko na! Tayo’y mag —– kaisa.
Magsama sa saya ng Sanggol at Ina.

Ako’y nagtataka sa sabsabang payak.
Doon pa nadama dangal ng Haring Anak.
Sa Sanggol at Ina puso’y huwag isara.
At sa bawa’t isa puso mo’y buksan na. (Refrain)

See my other blog postings in the Contemporary Catholic series.

No comments:

Post a Comment