SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

18 September 2012

Ang Panginoon ang aking pastol (Taizé)

Refrain:
Ang Panginoon ang aking pastol
Pinagiginhawa akong lubos
Handog niyang himlaya’y sariwang pastulan
Ang pahingaan ko’y payapang batisan,
Hatid sa kalul’wa ay kaginhawahan,
Sa tumpak na landas, Siya ang patnubay. (Refrain)

Madilim na lambak man ang tatahakin ko,
Wala aking sindak, Siya’y kasama ko.
Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko.
Tangan niyang pamalo, sigla’t tanggulan ko. (Refrain)

Inihahandog Niya sa akin 'sang dulang
Maging sa harap man ng aking mga kaaway
Kasiyahan Niyang ulo ko'y langisan,
Saro ko'y punuin hanggang sa umapaw. (Refrain)

Kagandahang loob, pawang kabutihan
Ang tanging kasunod ng buhay kong taglay
Doon sa tahanan ng Poong Maykapal
Nais kong manahan magpakailanman. (Refrain)

Paraphrase of Psalm 23

Text: D. Isidro, SJ
Music: Felipe Fruto Ll. Ramirez, SJ

See my other blog postings in the "Taizé" series of chants.

Official Taizé Community Website

Wikipedia information on the Taizé Community
- in French
- in English

1 comment: