SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

14 August 2014

Mẹ Đẹp Tươi (Kim Long)See also the English version: As Lovely As The Dawn

Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời
Vầng trăng lung linh trời đêm so với mẹ còn kém xa
Con thành tâm kính mừng mẹ mừng mẹ đầy ơn phúc
Lòng khiết trinh như huệ thắm xinh muôn đời hiển vinh

Mẹ như hoa thơm ngàn hương luôn tỏa bay chín tầng trời
Mọi âu lo không hề vương!Ôi xác hồn mẹ sáng tươi
Con thành tâm kính mừng mẹ mừng mẹ đầy ơn phúc
Lòng khiết trinh như huệ thắm xinh muôn đời hiển vinh

Mẹ oai phong nơi tòa cao như đoàn viên tiến vào trần
Mười hai sao thêu triều thiên nhân Đức Mẹ ngời sáng hơn
Con thành tâm kính mừng mẹ mừng mẹ đầy ơn phúc
Lòng khiết trinh như huệ thắm xinh muôn đời hiển vinh

See also the English version: As Lovely As The Dawn

Tác giả: Kim Long (1965)

See my other blog postings in the Contemporary Catholic series

No comments:

Post a Comment