SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

21 December 2011

Slava vo visnjim Bogu

Slava na visini Bogu!
Zapevajte ljudi.
Danas se Hristos rađa,
u pelene se povija.
Bog naš pravedni
jagnje nezlobivo.
Carevi putujte danas,
Hristu darujte darove.
Pastiri svirajte,
pesmu Bogu zapevajte,
sa Anđelima i sa Arhanđelima.
I vi gore i brežuljci
zapevajte sa nama,
doline i kedri,
sa preslavne gore Livanske,
uzvisite se i veselite se.

Traditional Serbian Carol.