SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

18 September 2012

Ang Panginoon ang aking pastol (Bukas Pulad)

Refrain:

Ang Panginoon ang aking pastol
Pinagiginhawa akong lubos
Handog niyang himlaya’y sariwang pastulan
Ang pahingaan ko’y payapang batisan,
Hatid sa kalul’wa ay kaginhawahan,
Sa tumpak na landas, Siya ang patnubay. (Refrain)

Madilim na lambak man ang tatahakin ko,
Wala aking sindak, Siya’y kasama ko.
Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko.
Tangan niyang pamalo, sigla’t tanggulan ko. (Refrain)

Inihahandog Niya sa akin 'sang dulang
Maging sa harap man ng aking mga kaaway
Kasiyahan Niyang ulo ko'y langisan,
Saro ko'y punuin hanggang sa umapaw. (Refrain)

Kagandahang loob, pawang kabutihan
Ang tanging kasunod ng buhay kong taglay
Doon sa tahanan ng Poong Maykapal
Nais kong manahan magpakailanman. (Refrain)

Paraphrase of Psalm 23

Text: D. Isidro, SJ
Music: Felipe Fruto Ll. Ramirez, SJ

Ang Panginoon ang aking pastol (Taizé)

Refrain:
Ang Panginoon ang aking pastol
Pinagiginhawa akong lubos
Handog niyang himlaya’y sariwang pastulan
Ang pahingaan ko’y payapang batisan,
Hatid sa kalul’wa ay kaginhawahan,
Sa tumpak na landas, Siya ang patnubay. (Refrain)

Madilim na lambak man ang tatahakin ko,
Wala aking sindak, Siya’y kasama ko.
Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko.
Tangan niyang pamalo, sigla’t tanggulan ko. (Refrain)

Inihahandog Niya sa akin 'sang dulang
Maging sa harap man ng aking mga kaaway
Kasiyahan Niyang ulo ko'y langisan,
Saro ko'y punuin hanggang sa umapaw. (Refrain)

Kagandahang loob, pawang kabutihan
Ang tanging kasunod ng buhay kong taglay
Doon sa tahanan ng Poong Maykapal
Nais kong manahan magpakailanman. (Refrain)

Paraphrase of Psalm 23

Text: D. Isidro, SJ
Music: Felipe Fruto Ll. Ramirez, SJ

See my other blog postings in the "Taizé" series of chants.

Official Taizé Community Website

Wikipedia information on the Taizé Community
- in French
- in English

13 September 2012

Viešpatie, tu viską žinai (Taizé)Viešpatie, tu viską žinai. 
Tu žinai, kad tave myliu.


See also the Chinese version - 上主祢知悉我所有

See my other blog postings in the "Taizé" series of chants.

Official Taizé Community Website

Wikipedia information on the Taizé Community
- in French
- in English

Let All Who Are Thirsty, Come (Taizé)
Let all who are thirsty come.
Let all who wish receive the water of live freely.
Amen, come Lord Jesus.
Amen, come Lord Jesus.

See my other blog postings in the "Taizé" series of chants.

Official Taizé Community Website

Wikipedia information on the Taizé Community
- in French
- in English

Jésus, ma joie (Taizé)Jésus, ma joie,
mon espérance et ma vie,
ma joie,
mon espérance et ma vie.

See my other blog postings in the "Taizé" series of chants.

Official Taizé Community Website

Wikipedia information on the Taizé Community
- in French
- in English

03 September 2012

Retourne, mon âme, à ton repos (Taizé)
Retourne, mon âme, à ton repos
car le Seigneur t'a fait du bien.
Il a gardé mon âme de la mort.
Il essuiera pour tou jours les larmes de nos yeux.

Return, my soul, to your rest.
For the Lord has been good to you.
He rescued my soul from death.
He will wipe away every tear from our eyes.

See my other blog postings in the "Taizé" series of chants.

Official Taizé Community Website

Wikipedia information on the Taizé Community
- in French
- in English