SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

26 August 2013

Hymn Do Trójcy Świętej (Hymn to the Holy Trinity / Christopher Tin)
Już słońce wschodzi ogniste
Ty jedność, światło wieczyste
W sercach naszych, Trójco Święta
Rozlej miłość niepojętą
Ciebie my z rana wielbimy
Ciebie wieczorem prosimy
Racz to sprawić byśmy Ciebie
Z Świętymi chwalili w niebie.
Ojcu razem i Synowi
świętemu także duchowi
Jak była, tak niechaj wszędzie
Wieczna chwała zawsze będzie.
Amen
You are the unity, eternal light
In our Hearts, Holy Trinity
spread the inconceivable love.
We adore you in the morning
we beg you in the evening
bring us to you
with the Saints in heaven adored.
Together Father and Son
and the Holy Spirit
As there was, and ever will be
Eternal Glory, always and forever. Amen

From the album, Calling All Dawns

Composer: Christopher Tin (2009)

No comments:

Post a Comment