SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

26 November 2009

Pananagutan (Philippines)Walang sinuman ang nabubuhay
Para sa sarili lamang
Walang sinuman ang namamatay
Para sa sarili lamang

Chorus:
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't-isa
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos
na kapiling N'ya

Sa ating pagmamahalan
At paglilingkod kanino man
Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan
(Chorus)

Sabay-sabay ngang mag-aawitan
Ang mga bansa
Tayo'y tinuring ng Panginoon
Bilang mga anak
(Chorus)

Composer: Eduardo P. Hontiveros, SJ

See my other blog postings in the Contemporary Catholic series.

No comments:

Post a Comment