SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

27 November 2009

Salamat Sa Iyo (Philippines)

Salamat sa Iyo
Aking Panginoong Hesus
Ako'y inibig mo
At inangking lubos

Chorus:
Ang tanging alay ko
Sa Iyo aking Ama
Ang buong buhay ko
Puso at kaluluwa
Hindi makayanang maipagkaloob
Mamahaling hiyas o gintong sinukob
Ang tanging dalangin
O Diyos ay tanggapin
Ang tanging alay ko
Nawa ay gamitin
Ito lamang Ama wala nang iba pa
Akong hinihiling

Di ko akalain
Na ako ay 'Yong bigyang pansin
Ang taong tulad ko'y
Di dapat mahalin
Chorus

Aking hinihintay
Ang Iyong pagbabalik, Hesus
Ang makapiling Ka'y
Kagalakang lubos
Chorus
Di dapat mahalin

No comments:

Post a Comment