SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

13 January 2010

Tình Chúa Cao Vời / "Boundless Love"


Tình Chúa Cao Vời (English Paraphrase: "Boundless Love")

Refrain:
Tình yêu Chúa cao vời biết bao
nào con biết đáp đền thế nào
để cho cân xứng Chúa ơi
để cho cân xứng Chúa ơi
English Refrain:
Far beyond the reach of endless sky
Far below the depths of endless sea
your love, that has no end,
enflames my heart again.

Ôi tình yêu thương Chúa cao vời
tình yêu thương Chúa muôn đời
người yêu có từ ngàn xưa
Từ khi chưa có đồi non
từ khi chưa có trời cao
chưa có vầng trăng với ngàn sao
gọi con giữa muôn muôn đời
tìm con giữa núi hùng vơi (Refrain)

Ôi tình thương con Chúa quên mình
vì yêu nên hiến thân mình
gọi con lên gọi tình cha
Dù bao sóng gió hiểm nguy
dìu con đi giữa trân gian
ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con
vì con Chúa quên thân mình
đời con giấc mơ gì hơn. (Refrain)

Con thành tâm dâng hiến trọn đời
thành tâm dâng hiến xác hồn
để nên tâm hồn của cha
Và để làm chứng của cha
chuyển giao chân lí của cha
gieo rắc lời cha khắp ngàn xa
rồi con sẽ đi khắp miền
làm nhân chứng cho tình yêu. (Refrain)

Paraphrase of Psalm 139

Vietnamese Words & Music: Duy Thien (1976)
English Paraphrase: Rufino Zaragoza (2000)

See my other blog postings in the Contemporary Catholic series.

No comments:

Post a Comment