SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

17 December 2019

Birjina gaztetto bat zegoen (Gabriel's Message/The Angel Gabriel) [Basque]English translation (Sabine Baring-Gould): Gabriel's Message/The Angel Gabriel

Birjina gaztetto bat zegoen
Kreazale Jaonaren othoitzen,
Nuiz et'aingürü bat lehiatü
Beitzen zelütik jaitxi
Mintzatzera haren.

Aingüria sartzen, diolarik:
«Agur, graziaz zira betherik,
Jaona da zurekin, benedikatü
Zira eta haitatü
Emazten gañetik».

Maria ordian dülüratü,
Eta bere beithan gogaratü
Zeren zian uste gabe ebtzüten
Hura agur erraiten.
Hanbat zen lotsatü.

«Etzitela, ez, lotsa, Maria;
Jinkoatan bathü'zü grazia:
Zük düzü sabelian ernatüren,
Eta haor bat sorthüren
Jesüs datiana».

Harek, dülüratürik, harzara:
«Bena nula izan daite hola,
Eztüdanaz gizunik ezagützen,
Ez eta ezagütüren
Batere seküla?».

«Ezpiritü saintiak huntia
Izanen düzü hori, Maria».
Zü zirateke, ber ordian, ama
Bai et'ere birjina,
Mündian bakhoitza.

Mariak arrapostü ordian:
«Hao naizü Jinkoren zerbütxian,
Zük errana nitan biz konplitü».
Jaona aragitü
Haren sabelian.

O Jinkoaren ama saintia,
Bekhatügilen ürgaitzarria,
Zük gitzatzü lagünt, bai Jinkoaren,
Baita berthütiaren
Bihotzez maithatzen.

English translation (Sabine Baring-Gould): Gabriel's Message/The Angel Gabriel

Traditional Basque Carol

No comments:

Post a Comment