SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

14 December 2010

Wśród Nocnej Ciszy (In the Quiet Night)Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czem prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie,
przywitać Pana.

Poszli, znależli Dzieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali,
z wielkiej radości.

Ach, Witaj Zbawco z dawna żądany !
Tyle tysiący lat wyglądany;
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy,
nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana.
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną,
Chleba i winia.

Traditional Polish Carol

Thanks to azetterb for recommending this carol.

No comments:

Post a Comment