SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

09 April 2010

Humayo't ihayag (Philippines)

Humayo't ihayag (Purihin Siya!)
At ating ibunyag (Awitan Siya!)
Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Hesus
Ang Siyang sa mundo'y tumubos

KORO:
Langit at lupa, Siya'y papurihan
Araw at tala, Siya'y parangalan
Ating 'pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan
Aleluya
Halina't sumayaw (Buong bayan!)
Lukso sabay sigaw (Sanlibutan!)
Ang ngalan Niyang angkin singningning ng bituin
Liwanag ng Diyos sumaatin (KORO)

At isigaw sa lahat
Kalinga Niya'y wagas
Kayong dukha't salat
Pag-ibig Niya sa inyo ay tapat

Background Information (Wikipedia):
Bukas Palad Music Ministry
Jesuit Music Ministry

Lyrics: Manoling Francisco, Johnny Go, and Louie Catalan
Music: Manoling Francisco

See my other blog postings in the Contemporary Catholic series.

No comments:

Post a Comment