SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

02 May 2010

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Prayer for Parents 2)

Xin Chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con
Công ơn là như núi non
Dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn
Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời
Và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau

Refrain:
Xin cho cha mẹ con
Thắm mãi tình son của Chúa Trời
Cho con giữa gia đình
Luôn sống theo tình người con ngoan

An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha
Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà
Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời
Dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. (Refrain)

Composer: Phanxicô (1982)
English translation: Rufino Zaragoza (2006)

See my other blog postings in the Contemporary Catholic series.

No comments:

Post a Comment