SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

13 February 2010

O Store Gud (Sweden)

See also the English version: How Great Thou Art

O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.

Kör
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
När sommarvinden susar över fälten,
När blommor dofta invid källans rand,
När trastar drilla i de gröna tälten,
Vid furuskogens tysta, dunkla rand (Kör)

När jag i bibeln skådar alla under,
Som Herren gjort se’n förste Adams tid,
Hur nådefull Han varit alla stunder,
Och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid (Kör)

När slutligt alla tidens höljen falla,
Uti åskådning byter sig min tro,
Och evighetens klara klockor kalla,
Min frälsta ande till dess sabbatsro (Kör)

Background Information: Swedish / English

Text: Carl Gustav Boberg (1859–1940), first published in Mönsterås-Tidningen (1886)
Musik: Svensk folk­mel­o­di, San­nings­vitt­net, 1891.

No comments:

Post a Comment