SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

05 February 2010

Panalangin sa Pagiging (Philippines)

PANALANGIN SA PAGIGING (PRAYER FOR GENEROSITY)

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas palad
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay ng ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo

Na makibakang 'di inaalintana
Mga hirap na dinaranas
Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap
Ng kapalit na kaginhawahan
Na 'di naghihintay kundi ang aking mabatid
Na ang loob Mo'y siyang sinusundan

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas palad
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay ng ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo

Background information

Lyrics: Tim Ofrasio
Music: Manoling Francisco and J. Arboleda
Originally performed by Bukas Palad

See my other blog postings in the Contemporary Catholic series.

No comments:

Post a Comment