SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

13 April 2013

Giêsu Nguồn Sáng (Bernadette Farrell)
1. Người là ánh sáng chúng con hằng mong chờ.
Người là chân lý chúng con hằng mơ.
Được làm con Chúa thông dự dân Thánh Người,
và thành đuốc soi trần gian.

ĐK: 
Giêsu nguồn sáng! 
bừng soi đêm tối, và nung nấu tâm hồn. 
Giêsu nguồn sáng! 
Chúng con sum vầy, nguyện xin rạng soi.

2. Trần gian mê đắm, Chúa ban niềm hy vọng.
Ngàn dân khao khát. Chúa ban bình an.
Một lời Chúa phán, muôn người được cứu độ
và thành tiếng nói truyền lan.

3. Người là Bánh Thánh, dưỡng nuôi người cơ bần.
Người là nước mát thế nhân đợi trông.
Đoàn con tha thiết, dâng trọn cuộc sống này,
cùng người nuôi sống trần gian.

4. Người, nơi nương náu giúp bao người không nhà.
Người, làn hơi ấm sưởi ai lạnh băng.
Đoàn con ao ước giang vòng tay đón mời,
cùng nhau nâng đỡ ủi an.

5. Này bao ơn phúc, chúng con đây mỗi người.
Hằng luôn khao khát kết hiệp cùng nhau.
Nguyện làm tôi tớ, giúp người đang khốn cùng,
cầu cho nước Chúa tràn lan.

See also the original English version: Christ, be our light (Bernadette Farrell)

Composer: Bernadette Farrell (1994)

Lời Việt: Phan Hoàng

See my other blog postings in the Contemporary Catholic series.

No comments:

Post a Comment