SEARCH THIS BLOG

Looking for a particular song? Search this blog here:

14 April 2013

Xin vâng (Mi Trầm)1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ,
lòng con quyết noi gương Mẹ,
xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó,
hiểm nguy dâng tràn đây dó.
Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK. 
Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. 
Hôm qua hôm nay và ngày mai 
Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
Hôm nay tương lai và suốt đời.
2. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ,
lòng con quyết noi gương Mẹ,
xin Mẹ dạy con hai tiếng xin Vâng.
Mẹ ơi! Ðường đi phủ đầy bóng tối,
bẫy chông giăng tràn muôn lối.
Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

3. Mẹ ơi! Mẹ tin nơi Chúa an bài.
Mẹ nên phúc ân muôn loài,
nơi Mẹ đoàn con tuôn đên nương thân.
Mẹ ơi! niềm tin bên Mẹ rạng rỡ.
Lòng con sao còn bỡ ngỡ,
xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

Sáng tác: Mi Trầm

See my other blog postings in the Contemporary Catholic series.

No comments:

Post a Comment